چطور با کم شدن انتظار، اضطراب ما کم می شود؟

یک نکته مهم به منظور چاره اندیشی برای اضطراب این است که نباید از هم نوعان خود متوقع باشیم. اگر ما به‌گونه‌ای زندگی کنیم که از کسی انتظار و توقعی نداشته باشیم آن هنگام اگر از جانب دیگران سودی به من برسد خشنود می‌شوم و اگر سودی نرسد ناخشنود نمی‌شوم ادامه مطلب…

نقص و شرم

نقص و شرم چیست و چرا به وجود می‌آید؟

نقص و شرم یعنی در عمیق ترین سطوح ذهنی ام معتقدم آنقدرها ‌که باید خوب نیستم… نقص و شرم یعنی احساس ارزشمندی نکردن، احساس دوست نداشتنی بودن، این فکر که عیب و ایرادی درونی دارم و اگر کسی آن را بفهمد، دچار احساس شرمندگی میشوم… نقص و شرم چگونه شکل ادامه مطلب…

روابط خوب

روابط عاطفی خوب را بشناسیم!

یک رابطه خوب جایی‌است برای به اشتراک گذاشتن نه جایی برای دریافت کردن و گرفتن! “نسرین جهانمرد” کاندیدا دکتری روان شناسی عمومی و دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان بهزیستی هستند، به ما لطف کرددند و چند نکته ی مهم را در رابطه با روابط عاطفی را در اختیار ما ادامه مطلب…